Škoda 15T2 ForCity Alfa Praha 2018-06-21

Låggolvsvagn som finns i 15 exemplar och är byggda 2010-2011.
Vagn 9220 på Pod Bruskou 2018-06-21