Škoda 15T3 ForCity Alfa Praha

Låggolvsvagn som finns i 98 exemplar och är byggda 2011-2014.
Vagn 9265 på Spálená 2018-06-20
Vagn 9273 svänger ut på Spálená från Lazarská 2018-06-20
Vagn 9321 vid Malostranské náměstí 2018-06-20