BVG/Cegelec GT6U 2016-04-25—2022-09-24

Låggolvsvagn tillverkad mellan 1994-1998 och den finns i 77 exemplar i Berlin.
Vagn 1530 vid Schöneweide med ett museitåg ovanför 2022-09-24
BVG 1541 vid Alexanderplatz 2016-04-25