BVG GTNO 2018-05-04

Låggolvsvagn tillverkad i 28 exemplar mellan 1994-1997.
BVG 1254 svänger in på Gontardstraße 2018-05-04
BVG 1263 på Gontardstraße 2018-05-04