Bombardier GT6N-ZR 2016-04-23

Låggolvsvagn tillverkad 2001-2003.
BVG 2040 närmast vid depån Betriebshof Lichtenberg 2016-04-23