Tatra KT4D 2016-04-23

Museivagn som används ibland. Denna är tillverkad 1986.
219 481-3 vid depån Betriebshof Lichtenberg 2016-04-23