Tatra KT4D

Museivagn som används ibland. Denna är tillverkad 1986.
219 481-3 vid depån Betriebshof Lichtenberg 2016-04-23