Siemens NF6 2019-07-01

En vagntyp byggd mellan 1996-1999 och det finns 48 vagnar av denna typen i Düsseldorf.
Vagn 2137 på Graf-Adolf-Straße 2019-07-01
Vagn 2112 på Graf-Adolf-Straße 2019-07-01