Siemens NF8 2019-07-01

En låggolvsvagn byggd mellan 2003-2004 och i Düsseldorf finns det 15 vagnar av denna modellen.
Vagn 2211 vid Hauptbahnhof 2019-07-01