Bombardier NGT D12 DD 2018-05-04—2022-09-25

Modell som är byggd mellan 2003 och 2005 samt mellan 2009-2010 och finns i 43 exemplar i Dresden.
DVB 2810 vid Plauen Nöthnitzer Straße 2018-05-04
DVB 2832 vid Hauptbahnhof 2022-09-25
DVB 2838 vid Hauptbahnhof 2018-05-04