CarGoTram 2018-05-04

En vagntyp som tar gods och kör mellan Volkswagens olika anläggningar i staden. Modellen heter i sin helhet Schalker Eisenhütte CarGoTram och de är byggda 2000-2001 och det finns fem vagnar av denna modell. Man slutade att köra dessa transporter med denna vagntyp i december 2020. Man skulle slutat köra den 23 december men den 10 december inträffade en olycka mellan vagn 2005 och en skåpbil varför trafiken med CarGoTram slutade väldigt abrupt.
Vagn 2004 vid Bahnhof Mitte 2018-05-04