SachsenTram NGT6DD

Dessa vagnar är byggda mellan 1995-1998 och det finns 60 vagnar av denna typen i Dresden.
DVB 2531 vid Bahnhof Mitte 2018-05-04
DVB 2535 vid Bahnhof Mitte 2018-05-04
DVB 2542 på Könneritzstraße 2018-05-04
DVB 2586 vid Bahnhof Mitte 2018-05-04