Bombardier M8D-NF2 2019-07-01

Vagnarna är byggda 2013-2016 och finns i 42 exemplar.
Vagn 1615 vid hållplats Hollestraße 2019-07-01