Tatra KT4DM 2022-09-27

I Frankfurt Oder finns det 15 vagnar av denna typen som är byggda mellan 1987-1990.
Vagn 208 på Heilbronner Straße 2022-09-27
Vagn 212 på Heilbronner Straße 2022-09-27
Vagn 215 på Heilbronner Straße 2022-09-27
Vagn 217 på Bahnhofstraße 2022-09-27
Vagn 219 på Heilbronner Straße 2022-09-27
Vagn 220 på Bahnhofstraße 2022-09-27
Vagn 220 och 225 vid Zentrum 2022-09-27
Vagn 221 på Bahnhofstraße 2022-09-27
Vagn 225 vid Zentrum 2022-09-27
Vagn 226 på Heilbronner Straße 2022-09-27