Duewag GT8K 2018-09-21

Den äldsta rullande vagntypen i Freiburg. Vagnarna av denna modell är byggda i 5 ex år 1982.
VAG 210 under Martinstor 2018-09-21. Detta var den äldsta rullande vagnen i Freiburg från 1982
VAG 212 på Bertoldstraße 2018-09-21. Detta är numera den äldsta vagnen i trafik i Freiburg.
VAG 212 vid Hauptbahnhof 2018-09-21