Bombardier MGT-K

Dessa vagnar är byggda mellan 2004-2005 (vagn 661-690) samt 2013 (vagn 691-702) och finns i 42 exemplar.
Vagn 687 vid Riebeckplatz 2018-09-22
Vagn 690 vid Hans-Dietrich-Genscher-Platz precis vid Hauptbahnhof 2018-09-22
Vagn 690 vid hållplats Riebeckplatz 2018-09-22
Vagn 699 vid hålllplats Riebeckplatz 2018-09-22
Vagn 699 vid Hans-Dietrich-Genscher-Platz 2018-09-22