Bombardier Flexity Classic 2019-05-28

Det finns 22 vagnar av denna typen i Kassel och liknande vagntyp finns i Norrköping som M06 och tidigare även i Stockholm som A34.
Vagn 657 vid Bahnhof Wilhelmshöhe 2019-05-28