FBL NGTW6 2017-07-16

Vagntyp som är byggd 2003-2007 och finns i 21 exemplar i Leipzig.
Vagn 1301 i slingan vid Kurt-Schumacher-Straße 2017-07-16