Musievagnar 2017-07-16

Museivagnar m.m
Vagn 1206 på Kurt-Schumacher-Straße 2017-07-16. Vagnen är av modell Gotha G4-65.