AEG R2.2 2017-07-16—2019-05-02

Det finns totalt 33 vagnar av denna typen i München och de är byggda mellan 1994-1995.
MVG 2107 på Theatinerstraße 2017-07-16
MVG 2118 vid Promenadeplatz 2017-07-16
MVG 2119 vid Karlsplatz 2017-07-16
MVG 2127 vid Deutsches Museum 2019-05-02