Adtranz R2.2 2017-07-16—2019-05-02

35 vagnar av denna modell finns i München och de är byggda mellan 1996-1997.
MVG 2138 vid Isartor 2019-05-02
MVG 2144 korsar Luisenstraße utanför Hauptbahnhof 2017-07-16
MVG 2161 vid Bordeauxplatz 2019-05-02