Stadler Variobahn 2019-05-28

Av denna modell finns det 19 vagnar i Mainz och de är byggda 2011-2012 samt 2015-2016.
Vagn 221 vid Hauptbahnhof 2019-05-28
Vagn 225 vid Hauptbahnhof 2019-05-28