Duewag GT8 2020-02-02

Klassisk vagntyp som är byggd mellan 1971-1975 och kvar i trafik finns fem vagnar
RNV 4110 vid Hauptbahnhof 2020-02-02
RNV 4111 längs Kaiserring efter Hauptbahnhof 2020-02-02
RNV 4114 före Hauptbahnhof sett från mitt hotellrum på IntercityHotel 2020-02-02
RNV 4114 lämnar Hauptbahnhof 2020-02-02