Tatra KT4DMC 2019-05-28

Dessa vagnar är byggda 1981-1983 samt 1987-1988 och finns i 14 exemplar i Plauen.
PSB 203 på Knielohstraße 2019-05-28
PSB 205 vid Postplatz 2019-05-28
PSB 205 på Bahnhofstraße 2019-05-28
PSB 229 på Bahnhofstraße 2019-05-28
PSB 242 vid Tunnel 2019-05-28
PSB 242 på Bahnhofstraße 2019-05-28
PSB 242 längs Bahnhofstraße 2019-05-28
PSB 242 längs Bahnhofstraße 2019-05-28
PSB 243 vid hållplats Knielohstraße 2019-05-28