Siemens Combino 2018-07-05—2022-09-27

Låggolvsvagn som finns i 9 exemplar i Potsdam och är tillverkade 1998-2001.
Vagn 401 på Lange Brücke 2022-09-27
Vagn 402 längs Bundesstrasse 2018-07-05
Vagn 406 vid hållplats Lange Brücke 2018-07-05
Vagn 408 på Friedrich-Ebert-Straße 2022-09-27