DWA 6NGTWDE

Rostock har 40 vagnar av denna typen som är byggda mellan 1994-1996.
RSAG 657 på Rosa-Luxemburg-Straße 2019-05-04
RSAG 659 vid Neuer Friedhofs avstigningshållplats 2019-10-05
RSAG 659 vid Neuer Friedhofs påstigningshållplats 2019-10-05
RSAG 664 vid Stadthalle 2019-05-04
RSAG 669 på Rosa-Luxemburg-Straße 2019-05-04
RSAG 675 vid Stadthalle 2019-05-04
RSAG 675 vid Mecklenburger Allee 2019-10-05
RSAG 678 korsar Südring 2019-05-04
RSAG 690 vid Stadthalle 2019-05-04
RSAG 654 på väg upp ur tunneln från Hauptbahnhof 2019-05-04