Duewag GT6 2018-07-06

Vagnarna på denna banan är fyra till antalet just nu och är byggda 1966 samt 1973.
Vagn 43 vid Friedrichshagen 2018-07-06