Siemens Avenio M 2019-05-02-03

Denna vagntypen är byggd 2018 och finns i 12 exemplar i Ulm.
Vagn 52 på Olgastraße 2019-05-03
Vagn 56 på Olgastraße 2019-05-03
Vagn 58 vid Theater 2019-05-03
Vagn 62 längs Neue Straße 2019-05-02