LHB GT-E 2018-09-21

Vagntyp byggd 1989 i 14 exemplar åt Würzburg.
Vagn 201 vid Hauptbahnhof 2018-09-21
Vagn 202 på Juliuspromenade 2018-09-21
Vagn 202 på Kaiserstraße 2018-09-21
Vagn 204 på Kaiserstraße 2018-09-21
Vagn 210 på Juliuspromenade 2018-09-21
Vagn 213 på Kaiserstraße 2018-09-21