Reko TE64/1 2018-07-06

En arbetsvagn byggd 1965.
Vagn 19 vid depån i Woltersdorf 2018-07-06