1116 2018-06-20

1116 237 till höger och 1216 237 till vänster på Wien Hauptbahnhof 2018-06-20. Lite roligt att båda loken jämte varandra har nummer 237.
1116 255 rullar in i tunneln mot station Rennweg 2018-06-20