4020 2018-06-20

4020 229 rullar ut ur tunneln efter station Rennweg i Wien 2018-06-20
4020 256 längs Leberstraße i Wien 2018-06-20
4020 260 ankommer strax Rennweg 2018-06-20
4020 302 utanför Rennweg 2018-06-20
4020 324 sist i tåg efter Rennweg 2018-06-20