SNCB Série 27 2019-07-01

Lok av serie 27, nr 2759 ankommer Antwerpen Centraal 2019-07-01