AM75 2019-06-30

AM75 801 i Roosendal som ligger i Nederländerna 2019-06-30