AR 2018-05-06—2022-09-29

Arriva kör med Lint41 samt Desiro-vagnar på Jylland med litterat AR på båda dessa.
AR 1019 på Aarhus H (Århus H) 2018-09-24
AR 1026 ankommer Aarhus H 2018-09-24
AR 1026 på Aarhus H 2018-09-24
AR 1027 ankommer Tønder 2018-05-06
AR 1027 och 2040 i Tønder 2018-05-06
AR 2040 i Tønder 2018-05-06
AR 2040 i Ribe 2018-05-06
AR 2041 ankommer Skanderborg 2022-04-11
AR 2053 ankommer Skanderborg 2022-04-11. Här ska banan elektrifieras om ett par år, och det gäller då dubbelspåret till vänster i bild.
AR 2053 i Skanderborg 2022-04-11
AR 2049 ankommer Ribe 2018-05-06
AR 2049 och 2040 i Ribe 2018-05-06
AR 2052 i Niebüll i Tyskland 2018-05-06
AR 3069 i Odense 2022-09-29
AR 4083 ankommer Odense från Svendborg 2022-04-11
AR 4084 i Vejle 2022-04-11