DSB/DB ICE-TD 605 2009-01-28—12-12

Dessa vagnar körde mellan Köpenhamn och Hamburg fram till december 2016 och ägdes av DB och DSB.
ICE-TD på Østerport 2009-03-05
ICE-TD på København H 2009-01-28
ICE-TD i Nykøbing Falster 2009-12-12