Lm 2008-11-05—2015-02-15

Dessa vagnar trafikerar på Nærumbanen som är en järnväg mellan Jægersborg och Nærum. Numera tillhör vagnarna Lokaltog och har dess gula färgsättning. Vagnarna var tidigare blå när de inte tillhörde Lokaltog.
Lm 22 vid Lyngby lokal 2008-11-05
Lm 22 ankommer Lyngby lokal 2008-11-05
Lm 22 ankommer Jægersborg 2014-09-26
Lm 22 i Nærum 2014-09-26
Lm 23 vid Ravnholm 2009-01-28
Lm 24 ankommer Jægersborg 2009-01-28
Lm 24 vid Jægersborg 2009-01-28
Lm 24 i Jægersborg 2014-09-26
Lm 24 vid Langebjerg 2014-09-26
Lm 24 åter vid Langebjerg 2014-09-26
Lm 24 utanför Ravnholm 2014-09-26
Lm 24 vid Ravnholm 2014-09-26
Lm 24 vid Fuglevad 2015-02-15
Lm 24 i skogen utanför Fuglevad 2015-02-15
Lm 25 i Nærum 2009-01-28
Lm 25 i Nærum 2009-01-28
Lm 25 vid Fuglevad 2015-02-15
Lm 25 i skogen utanför Fuglevad 2015-02-15
Lm 25 ankommer Fuglevad 2015-02-15