MQ 2018-05-06-16

MQ 4111 på väg ut från Haslev längs "Lille Syd" 2018-05-16. Denna banan är numera elektrifierad.
MQ 4121 ankommer Haslev 2018-05-16
MQ 4122 samt 4118 i Holme-Olstrup 2018-05-16. Här är det elektrifierat numera.
MQ 4122 i Tureby 2018-05-16. Även här är det elektrifierat numera.
MQ 4129 i Odense 2018-05-06