Ym

Y-tog som även kallas "Lynetter" trafikerade under Regiontog på Østbanen mellan Køge via Hårlev till Faxe Ladeplads resp Rødvig under första halvan av 2009. Vagnarna togs ur trafiken under sommaren 2009 och ersattes då av Lint 41-vagnar.
Ym 2 + Ys 12 främst vid bron över Køge Å i Køge 2009-04-06
Ym 4 + Ys 14 i Køge 2009-04-06
Ym 4 + Ys 14 i Harlev 2009-04-06
Ym 4 + Ys 14 i Harlev 2009-04-06
Ym 4 + Ys 14 + Ym 8 + Ys 18 strax före Vallø 2009-04-06
Ym 7 + Ys 17 + Ys 6 + Ym 48 en bit före Vallø 2009-04-06
Ys 13 + Ym 3 vid Grubberholm 2009-04-06
Ys 13 + Ym 3 + Ys 12 + Ym 2 ankommer Vallø 2009-04-06
Ym 14 + Ys 4 ankommer Køge 2009-04-06
Ym 14 + Ys 4 lämnar Harlev 2009-04-06
Ys 18 + Ym 8 + Ys 14 + Ym 4 har just lämnat Vallø mot Køge 2009-04-06
Ys 48 + Ym 6 på bron över Køge Å i Køge 2009-04-06
Y-vagnar uppställda i Harlev 2009-04-06. I bakgrunden en av de nya Lint-vagnarna som skulle ersätta Y-vagnarna några månader senare.
Okända vagnar på väg in mot Køge 2009-04-06