EA 2014-09-26—2018-05-16

EA 3022 vid København H 2014-09-26. Loket skulle dra "CNL" (CityNightLine) söderut. Tåget gick mellan Köpenhamn och Berlin/Prag/Amsterdam men försvann i november 2014.
EA 3022 med CNL-tåget passerar Rødovre 2014-09-26
EA 3022 i ny färgsättning på København H 2018-05-16