DB 2014-09-26

Ett par DB-vagnar från CNL-tåget, dvs CityNightLine som gick från Köpenhamn till Amsterdam, Prag och Berlin. Jag har inte noterat några vagnsnummer. CNLförsvann från Köpenhamn i november 2014.
Vagnar på København H 2014-09-26
CNL-tåget på København H 2014-09-26
Liggvagn på København H 2014-09-26