4M33

4M33 1326 samt TEM TMH 059 ses här på bangården vid Vesse utanför Tallinn 2014-10-18
4M33 1326 samt TEM TMH 059 på bangården vid Vesse 2014-10-18