DR1 2013-01-21—2014-10-18

Dessa vagnar är slopade sedan 2014 och man använder enbart Stadler Flirt-vagnar i persontrafiken.
DR1 229-3 har just ankommit till Tallinns järnvägsstation (Balti Jaam) 2013-08-15
DR1 229-3 i Tallinn 2013-08-15
DR1 3701 i Tallinn 2013-01-21
DR1 3701 i Tallinn 2013-01-21
DR1 3703 ankommer Tallinn 2014-10-18