Stadler Flirt 2017-10-28

Dessa vagnar finns i både diesel- och elversion. Jag har inte hittat något littera på dessa varför jag enbart skriver ut numren i bildtexterna.
1324 ankommer Tallinn 2017-10-28
1401 i Tallinn 2017-10-28
1401 har just ankommit Paldiski 2017-10-28
1401 i Paldiski 2017-10-28
1408 ankommer Paldiski 2017-10-28
1408 i Paldiski 2017-10-28