Dr16 2015-03-21-22

Det finns 23 lok av denna typen i Finland och de är byggda mellan 1985-1992.
Dr16 2809 + 2817 ankommer Torneå Östra med tåg mot Kolari 2015-03-22
Dr16 2809 + 2817 har ankommit slutstation Kolari 2015-03-22
Dr16 2817 + 2809 vid Torneå Östra 2015-03-21
Dr16 2817 + 2809 har just växlat in bilvagnarna till lossningsplatsen för bilarna i Kolari 2015-03-22
Dr16 2817 + 2809 ska strax lämna Kolari mot Uleåborg och Helsingfors 2015-03-22
Dr16 2817 + 2809 i Uleåborg före avkoppling av dieselloken och byte till ellok 2015-03-22