Sr1 2011-09-08—2017-07-28

Finlands första elloktyp som är byggd mellan 1973 och 1995 och dessa försvinner i takt med att Sr3 ersätter dessa lok. Loken var en period röda men har nu målats om i grön färgsättning.
Sr1 3003 samt Sr2 3239 vid Turun Satama (Åbo hamn) 2012-10-05
Sr1 3004 i Uleåborg 2015-03-22. Loket ska dra nattåget mot Helsingfors.
Sr1 3004 i Helsinki (Helsingfors) 2015-03-23
Sr1 3006 med flera lok i Tampere (Tammerfors) 2017-07-26
Sr1 3007 i Turku (Åbo) 2014-02-15
Sr1 3015 vid Åbo hamn 2013-10-04
Sr1 3028 i Helsingfors 2011-09-08
Sr1 3029 + 3085 i Åbo 2014-02-15
Sr1 3033 med flera lok uppställda i Kouvola 2017-07-28
Sr1 3038 i Tammerfors 2017-07-28
Sr1 3038 vid Åbo hamn 2017-07-28
Sr1 3061 i Seinäjoki 2015-07-21
Sr1 3061 har ankommit Vasa 2015-07-21
Sr1 3061 gör rundgång i Vasa 2015-07-21
Sr1 3061 i Vasa inför återfärden mot Seinäjoki 2015-07-21
Sr1 3062 i Tammerfors 2017-07-26
Sr1 3062 i Pori (Björneborg) 2017-07-26
Sr1 3064 med flera lok i Tammerfors 2017-07-25
Sr1 3076 ankommer Åbo hamn på morgonen 2014-02-15
Sr1 3094 i Helsingfors 2013-01-27