Sm1 2011-09-08—2014-07-29

Samtliga vagnar av Sm1-typ togs ur trafik under 2016. Dessa är byggda av Valmet mellan 1968-1973 och moderniserades upp mellan 1994-2000.
Sm1 6012 ankommer Rekola (Räckhals) 2014-07-29
Sm1 6016 vid Kauniainen (Grankulla) 2013-08-15
Sm1 6023 i Huopalahti (Hoplax) 2011-09-08
Sm1 6031 i Helsingfors 2013-01-27
Sm1 6038 ankommer Leppävaara (Alberga) 2013-08-14
Sm1 6039 i Alberga 2013-08-14
Sm1 6042 i Grankulla 2013-08-15
Sm1 6043 i Espoo (Esbo) 2013-08-15
Sm1 6045 ankommer Koivuhovi (Björkgård) 2013-08-15
Sm1 6049 vid Mankki (Mankby) 2014-07-29