Sm4 2013-01-27—2017-07-28

Dessa vagnar används i närtrafiken i Helsingfors samt som regionaltåg mellan Helsingfors och Tammerfors/Lahtis. Vagnarna är byggda mellan 1998-2005.
Sm4 6307 vid Tikkurila (Dickursby) 2014-07-29
Sm4 6312 ankommer Helsingfors 2015-03-23
Sm4 6312 vid Lahtis 2017-07-28
Sm4 6315 passerar Korso 2014-07-29
Sm4 6316 i gamla färgsättningen i Helsingfors 2013-01-27
Sm4 6316 ankommer Helsingfors 2013-08-14
Sm4 6323 passerar Korso 2014-07-29