Sm6/Allegro 2013-01-20—2015-03-23

Sm6 är även kallad Allegro och är vagnarna som kör mellan Helsingfors och St Petersburg i Ryssland. De är byggda av Alstom 2010.
Sm6 7151 i Helsingfors 2013-01-20
Sm6 7151 i Helsingfors 2013-08-14
Sm6 7152 i Helsingfors 2015-03-23