Gfot

Bilvagnar som används i nattågstrafiken mellan Helsingfors (Böle) och Rovaniemi/Kolari.
Gfot 31020-1 i Kolari 2015-03-22