2132 2017-07-17-19

Ett dieselhydraliskt lok som är byggda mellan 1969-1970 av Đuro Đaković.
2132 014 i Čakovec 2017-07-17
2132 055 i Vinkovci 2017-07-19
2132 330 uppställd på bangården i Varaždin 2017-07-17